متن اهنگ نفسم رفت

درخواست حذف این مطلب

تورو دیدم نفسم رفت  دل تنگم از دستم رفت عاشقی بود احساس من تو خود عشقی واسه من  


خدا عشقم ازم دوره  


خداقلبم چه صبوره


"خودت اینجا توی قلبم چرا دستات اینقدر دوره..."


.........


     "تونباشی من غم دارم درد دل با قلبم دارم تنها می مونم ولی بازتورو تنهانمی زارم"


"خدا هم عاشقمونه دوست دارم همیشه این حس مث این روزا بمونه"


...........